Anslag, ansökan

De anslag som stiftelsen kan bevilja årligen är självfallet beroende av utfallet i ekonomin, penning- och aktiemarknadernas variation osv. Den årliga anslagsbeviljningen har i grova drag pendlat mellan 5 och 20 miljoner kronor.

Ansökan om anslag kan inges före den 1 mars till Stiftelsen Richard C Malmstens minne c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 2235,
403 14 GÖTEBORG.

Frågor angående ansökningsförfarandet kan göras på e-mail till henric.diefke@msa.se

Som nämnts beviljas numera endast mycket få ansökningar. Stiftelsens huvudresurser ägnas utvecklingen av Handelshögskolan som helhet i samråd med högskolans ledning.

Anslag under 2017 Tkr

Fakultetsövergripande centrumbildningar

2,100

Stipendier till utomeuropeiska studenter på Handelshögskolans masterprogram för delvis täckande av studieavgiften

0,500

Utveckling av forskningsverksamhet i miljöekonomi

0,500

Utveckling av CV Databas

0,250

World Congress of Environmental and Resource Economists

0,250

Utveckling av projektet att integrera hållbarhetsperspektiv i Handelshögskolans programutbildningar

0,800

Projektering av modern lärandemiljö i kommande nybyggnad

0,500
SUMMA 4,900