Malmstens styrelseStyrelse

Styrelsen för Stiftelsen Richard C Malmstens minne består av fem personer:
övre raden från vänster med dr, ekon dr hc Johan Malmsten (ordförande), verkställande direktör Camilla Nyman (ledamot), civilekonom Fredrik Malmsten (ledamot)
nedre raden från vänster direktör Kristina Franzén (kassaförvaltare), advokat Henric Diefke (sekreterare).