Malmstens styrelseStyrelse

Styrelsen för Stiftelsen Richard C Malmstens minne består av fem personer:
från vänster Fredrik Malmsten (ledamot), Camilla Nyman (ledamot), Henric Diefke (sekreterare), Johan Malmsten (ordförande), Annika Ahl Åkesson (ledamot).