Anslag, ansökan

De anslag som stiftelsen kan bevilja årligen är självfallet beroende av utfallet i ekonomin, penning- och aktiemarknadernas variation osv. Den årliga anslagsbeviljningen har i grova drag pendlat mellan 5 och 20 miljoner kronor.

Ansökan om anslag kan inges före den 1 mars till Stiftelsen Richard C Malmstens minne c/o Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 2235,
403 14 GÖTEBORG.

Frågor angående ansökningsförfarandet kan göras på e-mail till henric.diefke@msa.se

Som nämnts beviljas numera endast mycket få ansökningar. Stiftelsens huvudresurser ägnas utvecklingen av Handelshögskolan som helhet i samråd med högskolans ledning.

Stiftelsens anslag 2023 Tkr

Stipendier till utomeuropeiska studenter på Handelshögskolans mastersprogram för delvis täckande av studieavgiften

0,400

Richard C. Malmsten Young International Scholar Program Etableringskostnader och drift 2023

2,500

Utvecklingskostnader för engelskspråkigt spår inom ramen för Handelshögskolans ekonomprogram

1,000

Samverkansaktiviteter under Handelshögskolans 100-årsjubileum

0,500
SUMMA 4,400