Historia och ändamålErik-Rickard-Malmsten-portrattbilder

Stiftelsen Richard C Malmstens minne grundades år 1983 genom en betydande donation av grosshandlaren Erik Malmsten. Han var sonson till Richard Malmsten, vars namn stiftelsen bär.

Denne hade i sin tur, tillsammans med Gustaf Bergvall år 1877 grundat firma Malmsten & Bergvall i Göteborg. Detta företag blev med tiden Nordens ledande distributör av industrikemikalier och plastråvaror. Man bildade även så småningom bl a dotterbolaget AB Pharmacia, det välkända och framgångsrika läkemedelsföretaget.

Stiftelsen har som sitt huvudändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.